دی 24, 1402

24 دی 1402

شهادت امام علی النقی(ع)

سلام بر مردی که چراغ فروزان هدایت بود و یاور و راهنمای همیشه امت… کتاب دانایی و پارسایی و زهد را به هم درآمیخته بود و […]
fa_IR