گارانتی

کارت گارانتی
قابل توجه مالک محترم خودرو: با دریافت این کارت شرکت آسیا موتور خدمات گارانتی خودروی شما را طی بازه زمانی مشخص شده و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و جاری تایید می نماید. شایسته است برای استفاده هر چه بهتر از این خدمات نکات ذیل را با دقت مدنظر قرار دهید:

این کارت به منزله شناسنامه خودرو و سند اصلی ارائه خدمات گارانتی می باشد، لذا جهت بهره مندی از خدمات گارانتی در شبکه عاملیتهای مجاز شرکت آسیا موتور حتماً آن را به همراه داشته باشید.
این کارت حاوی اطلاعات و فرم‌های مهمی از قبیل مشخصات خودرو و گارانتی، فرم سرویس اولیه راهنمای سرویس اولیه، سرویس‌های ادواری و ضوابط استفاده از گارانتی خودرو می باشد، لذا در حفظ و نگهداری آن دقت کامل را مد نظر قراردهید .
این کارت منحصر به این خودرو می باشد و برای هر خودرو با شماره شاسی و موتور خاص فقط یک کارت مربوطه چاپ می گردد .
پس از هر بار مراجعه به عاملیت‌های مجاز از تکمیل شدن صحیح فرم‌های مختلف آن اطمینان حاصل فرمایید .
در دوره گارانتی راننده خودرو موظف است، برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها و فیلتر ها و سایر تعمیرات کلی و جزئی فقط به عاملیتهای مجاز شرکت مراجعه نماید. بدیهی است، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو مسئولیت عواقب ناشی از آن را پذیرفته و بارضایت کامل اقرار و قبول می نماید که خودروی مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و ضوابط گارانتی نخواهد بود .
نگه داشتن این کارت توسط عاملیت‌های مجاز تخلف محسوب می‌گردد و فقط کارت تا زمانیکه خودرو در عاملیت مجاز جهت تعمیرات متوقف است، در اختیار عاملیت قرار خواهد داشت .
شرکت آسیا موتور بعنوان تولید کننده  این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد تا در هر زمان از عمر خودرو، برنامه سرویس و نگهداری آن را تغییر دهد .
شرکت آسیا موتور حق اتخاذ تصمیم نهایی در موارد ادعای گارانتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد .
درصورت نیاز به امداد جاده‌ای با شماره تماس مرکز امداد سیار، امور مشتریان یا نزدیکترین عاملیت مجاز شرکت آسیا موتور تماس حاصل فرمایید.