پیگیری خرید

شركت آسیا موتور تنها در برابر خريداراني مسئوليت دارد كه اطلاعات خريد آنها در شركت ثبت شده و از طريق سيستم زير قابل نمايش باشد. خريداران خودرو مي توانند جهت اطمينان از ثبت خريدشان نزد شركت آسیا موتور، كد ملي خود را در كادر زير وارد نموده و مشخصات خريد خودروي در جريان خود را جستجو و مشاهده نمايند.

كد ملي:                         
عبارت زير را در کادر وارد نماييد

  مشاهده دوباره