لیست عاملین مجاز

مشتریان گرامی

کلیه عاملیتها مجاز در دوران ضمانت و تعهد موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت آسیا موتور می باشند. در صورت مراجعه و عدم پذیرش توسط عاملیتهای مجاز مراتب از طریق شماره تماس ۸۸۲۰۵۴۹۷ اطلاع رسانی گردد تا ستاد مرکزی اقدامات لازم جهت پذیرش خودرو در محل مورد درخواست را انجام دهد.
چنانچه مشتری در دوران ضمانت به عاملیتهای مجاز مراجعه نماید و رفع ایرادات خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره گارانتی مقدور نباشد، عاملیت مجاز موظف به اعلام کتبی موضوع به مشتری از طریق فرم تعهد گارانتی است. مشتری نیز با در دست داشتن فرم اعلامی می تواند در هریک از عاملیتهای مجاز آسیا موتور و در اولین فرصت ممکن تحت شرایط گارانتی رفع نقص گردد.
عاملیتهای مجاز در هنگام ترخیص خودرو، ملزم به ارائه صورتحساب مربوط به تعمیر بر اساس زمان استاندارد تعمیرات و یا تعویض کلیه قطعات و مجموعه های معیوب گزارش شده توسط مشتری مطابق نرخ مصوب شرکت آسیا موتور می باشند.
خدمات تعمیراتی ارائه شده عاملیت ها به مشتریان به مدت دو ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.
قطعات یدکی بمدت سه ماه یا ۶۴۰۰ کیلومتر، هرکدام زودتر برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

دانلود فایل لیست عاملین مجاز