درباره شرکت

شرکت آسیا موتور در راستای تحقق و نیل به اهداف سیاست های کلان اقتصادی و مشارکت در رشد اقتصادی کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴با تفکر تغییر، تحول در ایجاد رفاه و آسایش مردم آغاز نمود.شرکت طی سالهای فعالیت خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت. و با فعالیت انجمن شرکتهای لیزینگ ایران و تخصصی شدن این صنعت ، شرکت آسیا موتور راه خود را به عنوان اولین کارگزاری عملیاتی در سال ۱۳۹۴ انتخاب نمود و به عضویت این انجمن در آمد. در همین راستا شرکت همواره در جهت رفع چالش ها و محدودیت ها و هموار نمودن کارگزاری عملیاتی میکوشد و این تلاش ها را می توان در جهت توسعه و تسریع خدمات کارگزاری و جلب رضایت و تأمین نیازهای مشتریان به عنوان مهمترین استراتژی شرکت برشمرد

چشم انداز و ماموریت

تسهیل و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز

رشد متوازن و مستمر از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام برداشته، رشد متوازن در حوزه توسعه کسب و کار و دیگری رشد متوازن در حوزه منابع انسانی

ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو

ایجاد توسعه فرصت برای مشتریان

مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن

نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایت آنها

ایجاد منافع پایدار برای کارکنان و ذینفعان