خدمات پس از فروش

شركت آسیا موتور ، فروش را پاياني بر ارتباط با مشتري خود ندانسته و استقرار سازمان خدمات پس از فروش را با هدف حفظ حقوق مصرف كنندگان در الويت دستور كار خود قرار داده است.

با هر خودروي خريداري شده ، امكان استفاده از شرايط گارانتي براي مصرف كننده مهيا مي باشد . سرويس هاي دوره اي و خدمات تعميراتي در دوران تضمين توسط شبكه عامليتهاي مجازخدمات پس از فروش در سراسر كشور به مشتريان ارائه مي گردد .

همچنين با تكيه بر دانش فني امكان برخورداري از دوره هاي فني جهت عامليتهاي مجاز و دوره هاي آشنايي با خودرو جهت مالكين امكان پذير مي باشد همچنان كه تمامي سرويسها طبق ضوابط شركت GAZ ارائه مي گردد.

امكان برخورداري از نصب قطعات اصلي نيز از طريق شبكه عاملين مجاز خدمات پس از فروش امكان پذير مي باشد.